Цени

 

 

 

Ценова листа - 2020 - 2021

Целогодишно обучение Английски език

Ниво Възраст Брой часове за седмица Учебен комплект цена
J Starter
Learning Stars
Предучилищна и
1-ви клас
2 х 40 мин. 45лв.      SB 28лв.
               WB 17лв.
720лв.   320лв.
               200лв.
               200лв.
J1   Academy Stars
J2   Academy Stars 2
J3   Academy Stars 3
1- ви и 2-ри клас
2- ри и 3-ти клас
3- ти и 4-ти клас
2 х 1,5 уч. ч. 50лв.       SB 30лв.
                WB 20лв.
820лв.   320лв.
               250лв.
               250лв.
S1   Academy Stars 4
S2   Optimize A2
S3   Optimize B1
5- ти клас
6- ти клас
7- ми клас
2 х 2 уч. ч. 50лв.     30/20лв.
60лв.     38/22лв.
60лв.     38/22лв.
920лв.   420лв.
               250лв.
               250лв.
B2  Optimize B2 8-ми до 12-ти клас
и възрастни
2 х 2 уч. ч. 60лв.       SB 38лв.
                WB 22лв.
920лв.   420лв.
               250лв.
               250лв.
Ready for FCE
Ready for CAE
Ученици и възрастни 4 уч. ч. 70лв.       SB 47лв.
                WB 23лв.
990лв.  490лв.
              250лв.
              250лв.
Полуинтензивно обучение Английски език
А0  Straightforward
А1  MOVE Elem.
А2  MOVE Pre-int.
B1  MOVE Int.
B2  MOVE Upperint.
Възрастни 4 месеца
2 x 2.5 уч. ч.
вечер
63лв.      38/25лв.
42 лв.
42 лв.
42 лв.
42 лв.
550лв.   300лв.
               250лв.
Целогодишно обучение Немски език
А1  Menschen
А2  Menschen
В1  Menschen
В2  Sicher (Hueber)
Ученици и
възрастни
8 месеца
4 уч. ч.
събота
Комплект
ксерокс
28 лв.
920лв.   420лв.
               250лв.
               250лв.
Индивидуално езиково обучение по предварителен график:
20 лв. X 1 уч. ч. минимум два учебни часа наведнъж. = 40 лв.
30 лв. Х 1 астр. час.