Европейски проекти

        Училища „Планета” са център за професионално обучение към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет на Република България.

       Ние сме доставчик на обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 – 2020 година.

       Имаме готовност и лицензия да работим и по настоящи Евро-проекти.

       Обучаваме съкратени военни лица, които преминават шестмесечно обучение при нас по специалности, свързани с административно обслужване, както и модули по Английски и Немски език.